Rekisteri- ja tietosuojaseloste

EU:n henkilötietosuojadirektiivin (05/2018) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

Länsirastit kävijärekisteri

Rekisterinpitäjä

OK 77 r.f.
Kelkkamäentie 10
02630 Espoo
Y-tunnus 0894500-9

OK 77 r.f. (jäljempänä käytetään lyhennystä OK 77) toimii rekisterinpitäjänä järjestämiensä Länsirastit-kuntosuunnistustapahtumien (jäljempänä LR) kävijöiden (jäljempänä kävijät) henkilötiedoille. Rekisterinpitäjänä OK 77 vastaa näistä henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. OK 77 ottaa tehtävän vakavasti ja kerää siksi vain välttämättömät henkilötiedot ja suojaa ne parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä asiakirja esittää miten OK 77 käsittelee mainittuja henkilötietoja.

 1. Vastuuhenkilöt

  1.1. Rekisteriasioista vastaavat ja muut yhteyshenkilöt

  • Petri Tötterman, puheenjohtaja, +358-40-772 6530, ordforande@ok77.fi
  • Lena Filipsson-Korento, hallitus
  • Henrik Wallén, hallitus
  • Tove Jern, Länsirastit
  • Jonas Westerlund, tietojärjestelmät

   1.2. Rekisterin käsittely

  OK 77 käsittelee rekisteriä itse. Mikäli käsittelystä huolehtii kolmas osapuoli, takaa OK 77 sopimusten avulla käsittelyn tapahtuvan lakien ja setusten mukaisesti.

 2. Henkilötietojen käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käytetään OK 77:n järjestämien kuntosuunnistustapahtumien palvelun toimitukseen ja maksujen verifioimiseen.

 3. Rekisterin henkilölajit, tietosisältö ja henkilötietolajit

  Rekisteri sisältää henkilön Emit-leimasimen numeron, etu- ja sukunimen, sekä sähköpostiosoitteen.

 4. Rekisterin tietolähteet

  Kaikki tiedot ovat kävijöiden itse ilmoittamia. OK 77:n ei ole tapahtumien aikana mahdollista tarkastaa tietojen oikeellisuutta.

 5. Tietojen säilytysaika

  OK 77 säilyttää henkilötietoja vain sen ajan minkä tapahtuman järjestäminen edellyttää kohdan 2 mukaisesti, sekä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa alle vuorokautta. OK 77 poistaa henkilötiedot vaaditun säilytysajan umpeuduttua.

 6. Tietojen luovutus

  Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi kun rekisteröity pyytää tietojen siirtoa.

 7. Rekisterin suojaus

  7.1. Fyysinen aineisto

  Ei aineistoa.

  7.2. ATK-tallennettu aineisto

  Kävijärekisteriä ei tallenneta.

 8. Rekisteröidyn oikeudet

  8.1 Oikeus tietojen tarkastamiseen

  Jokaisella on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on talletettu henkilötietorekisteriin. Kävijä voi pyytää tietojensa tarkastusta ottamalla yhteyden kohdassa 1.1. mainittuun OK 77:n yhteyshenkilöön.

  8.2. Oikeus tietojen oikaisuun

  Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä että ilman perusteetonta viivästystä omasta tai kävijän vaatimuksesta oikaistaan, poistetaan tai täydennetään henkilörekisteriin sisältyvä henkilötieto joka käsittelyn tarkoitukseen nähden on virheellinen, tarpeeton, puutteelinen tai vanhentunut. Kävijällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

  8.3. Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

  Kävijällä on oikeus rajoittaa tai evätä kerättyjen henkilötietojen käyttöä tiedotus- tai markkinointitarkoituksiin. Rajoituksen ja eväyksen voi muuttaa ottamalla yhteyden kohdassa 1.1. mainittuun OK 77:n yhteyshenkilöön.

  8.4. Oikeus poistaa tietoja

  Kävijällä on oikeus poistaa tietonsa. Tiedot voi poistaa ottamalla yhteyden kohdassa 1.1. mainittuun OK 77:n yhteyshenkilöön.

  8.5. Oikeus päättää tietojen siirrosta

  Kävijällä on oikeus päättää itse antamiensa tietojen siirrosta toiseen järjestelmään vakioidussa muodossa. Siirtopyyntö on jätettävä kirjallisesti OK 77:n hallitukselle. Katso kohta 1.1.

  8.6. Oikeus jättää valitus

  Kävijällä on aina oikeus jättää OK 77:n käyttämistä menetelmistä valitus viranomaisille. Suomessa valitus jätetään tietosuojavaltuutetulle.